Bacheloroppgave av Vemund Holte Igesund & Fredrik Sebastian Rognstad – Høgskolen i Molde

Vår bacheloroppgave belyser problemet forbrukere har ved kjøp av fiskeprodukter. I kjøpsøyeblikket har forbrukere liten til ingen informasjon om produktene, og har ikke annet valg enn å stole på alle aktørene i produktets forsyningskjede. Etter å ha lest gjennom artikler og studier viser det seg å være et høyt antall sjømat svindler. En løsning vi har funnet er at aktører skal benytte seg av bedre sporbarhetssystemer. Kravet for sporing i dag er et “one up, one down” system. Hver aktør i en forsyningskjede trenger altså bare å vite hvem de kjøper produktet av, og hvem de selger det til, et steg opp og ett steg ned.

Målet med casestudiet vårt har vært å finne ut hva vi som forbrukere måtte gjøre for å få tak i historikken til tre utvalgte fiskeprodukter fra forskjellige dagligvarebutikker og et fiskeprodukt fra en restaurant. Vi forsøkte å spore alle produktene tilbake til fisker/oppdretter og kartlegge forsyningskjedene. Etter å ha forsøkt å utføre sporing av fiskeprodukter selv, konkluderer vi med at “one up, one down” modellen ikke er bra nok. Vi konkluderer også med at de sporbarhetssystemene som faktisk er implementert i dag, ikke er transparent nok for forbrukere. Vi har funnet en mulig løsning til problemet som vil ha muligheten til å gjøre fiskeprodukters forsyningskjede mer transparent for forbrukere. Det er et sporbarhetssystem som tar i bruk blockchain teknologi.

Grunnen til at vi har valgt blockchain som en mulig løsning for problemet kommer fra tre av karakteristikkene blockchain har: uforanderlig, transparent og desentralisert. I arbeidet med oppgaven vår var vi mye i dialog med selskapet UNISOT, som nylig har utviklet et sporbarhetssystem som tar i bruk blockchain teknologi for sporing av fiskeprodukter. I konklusjonen drøfter vi blant annet hvordan casestudiet vårt ville sett ut dersom fiskeproduktene fra Forsøk A til D hadde vært integrert i et sporbarhetssystem slik som UNISOT har utviklet.

Les hele Bacheloroppgaven her